An – Một ng đàn ông bản lĩnh, …..

Không hyvong mạng xh mang đến một người bạn thât sự tốt. Chỉ mong tình yêu ở đâu đó còn đợi mình…. và lẽ tự nhiên vẫn phải đi tìm. Chẳng biết sao cái số mình nó cao như núi thái sơn, đôi khi thèm cảm giác được quan tâm mà chắc tự quan tâm là tốt nhất.Bạn có thể ll với tôi qua : https://www.facebook.com/co.ngoc.355.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *