An Nhiên – Tuổi từ 30 đến 33 (chưa t…..

Là mẫu người truyền thống. Là người giản dị, trầm tính, biết lắng nghe. Đôi khi hơi ngang bướng, khó chiều như trẻ con. ^^

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *