Anh Trà – Tìm người bạn nhân hậu, …..

Tôi hiện tại sống cùng mẹ già và một con gái 3 tuổi, tôi bị khuyết tật từ nhỏ, chỉ mong tìm bạn để nói chuyện, chia sẽ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *