Bằng Lăng – Là người vui vẻ , hoà đồn…..n định.

Là người vui vẻ , hoà đồng. Chung thuỷ trong tình yêu. Biết nhường nhịn. Yêu trẻ con. Công việc ổn định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *