Bảo Ngọc – Trân trọng tình cảm, hiền, …..ích ảo.

Trân trọng tình cảm, hiền, ít nói, nghiêm túc, dễ thương về tính cách và có khuôn mặt có duyên, không thích ảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *