Bibonzinzon – Cuộc sống là dẫy dài số…..

Là người bạn sẽ tự đánh giá. Nhung có 1 điều mình tự nhận xét về mình là: dễ chơi nhưng khó tính. :-))

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *