Biển nhớ – Tìm bạn cùng quan điểm, ch…..

Một người sống thiên về tình cảm, sâu sắc,… rất nghiêm túc trong công việc cũng như trong tình cảm, biết lắng nghe và chia sẻ nơi bạn có thể đặt niềm tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *