Bình An – Thẳng tính,vui vẻ, hoà đồn…..g nhất .

Thẳng tính,vui vẻ, hoà đồng,sống vì người khác nhiều hơn bản thân mình. Luôn hướng thiện ,Tâm , đức và danh dự là điều quan trọng nhất .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *