Cathy – Độc thân, chân thành, tôn …..

Không đẹp nhưng nữ tính, giản di, thẳng thắn, chân thành. Không muốn tim kiêm mục tiêu ngăn hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *