Có ai cần mua vợ ? – Cuộc đời mỗi người đều…..cảm ơn.

Cuộc đời mỗi người đều chất chứa những nỗi đau chỉ bản thân mới cảm nhận được. Có thể người ko hiểu sẽ nghĩ tôi là người —- rồ nhưng ko tôi rất nghiêm túc bởi vì tôi đang đi tìm một lỗi thoát cho chính cuộc đời mình. Xin cảm ơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *