Dungpham – Ở một đất nước tự do …..

Thẳng tính, thích tự do, yêu hòa bình! Yêu tiền! Thích vật chất nhưng không thực dụng,ok?! Tuyệt đối không tham lam những gì không phải là của mình cho nên rất ghét những người tham lam của người khác,sống giả tạo. Ai đó rước tôi đi khỏi cái Việt Nam này tôi Thề sẽ chân thành suốt đời với người chân thành với mình!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *