Fate! – Từ 29t đến 34t (Chưa lập …..

Sinh ra, lớn lên và đang làm việc tại Hà Nội. Hình thức có thể coi là ưa nhìn. Có khả năng độc lập về tài chính. Chân thành, nghiêm túc, giản dị. Đôi khi hơi ngang bướng, khó chiều và có chút gì đấy hơi trẻ con…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *