Hạ vàng – tìm người có tâm đưa mìn…..

tự thấy bản thân cực kỳ ít nói, bù lại thì được nết ăn nhiều, mỗi lần soi gương chỉ biết lắc đầu – đúng là cái miệng làm khổ cái thân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *