HASK – Tất cả

” Hoa Đa Tình Hoa Ngàn Năm Rơi Mãi —- Nước Vô Tình Nước Mãi Cứ Trôi —- Ta Chung Tình Ta Ngàn Năm Đợi —- Một Bóng Người Đã Mãi Mãi Đi Xa ” .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *