Hoa Mộc Lan – Vui vẻ, hòa đồng ,hiếu t…..g 2 con .

Vui vẻ, hòa đồng ,hiếu thuận va chân thành.
Nguoi co rất nhiều tổn thương trong tình cảm.
Hiên đang sống cùng 2 con .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *