Hồng Hiếu – Những người không nghiêm tú….. hồ sơ.

Những người không nghiêm túc và nhỏ tuổi vui lòng đừng gởi tin nhắn cho mình vì mình không có thời gian để nói chuyện phiếm,mình không trả lời hồ sơ không có hình ảnh,cảm ơn đã đọc hồ sơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *