Honghoa – Tìm bạn trên 38t, lịch sự…..

Thẳng thẳng, chân thành trong tình cảm, dễ nhìn có chút hài hước. Cuộc sống ổn định, tìm tình cảm nghiêm túc lâu dài. Mình ở góa, tìm bạn cùng hoàn cảnh hoặc đã li dị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *