Hướng – Sống hòa đồng, vui vẻ. Đô…..g người

Sống hòa đồng, vui vẻ. Đôi lúc co mình lại ít tiếp xúc đông người

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *