Huyền Nguyễn – Biết chia sẻ và chân thà…..

Chân thành, sống tình cảm , biết yêu thương và chia sẻ. K chín bảy môt. Một bốn một. Chín bốn một

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *