Huynh Ngọc tran – Đây là cô gái đã suc phạm …..bạn à .

Đây là cô gái đã suc phạm nhân phẩm người khác khi chua chứng kiến hoặc co bằng chứng mà da võ mồm suc phạm đen tre mo coi và người kém may mắn .tài giỏi thi tung bằng chứng ra đi chơi dao có ngày Đức tay . Cô ta chỉ đùa giỡn và suc phạm người khác thoi các bạn à .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *