Huỳnh Thư – Tính tình vui vẽ , tìm ngườ…..I Ỡ MỸ

Tính tình vui vẽ , tìm người hiền ,có lòng vị tha, Đạo Đức tốt . Thật lòng không lỗ mãng, biết chăm lo cho gia đình. Có công ăn việc làm ổn định.

Số Điện Thoại 539 228 0304
CHỈ TÌM NGƯỜI Ỡ MỸ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *