Jenifer Nguyễn – Dịu dàng, vui vẻ, hòa đồng….. tám sáu

Dịu dàng, vui vẻ, hòa đồng, chung thủy, chân thành, nghiêm túc. Đt không bảy không sáu bốn một một bốn tám sáu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *