JuJu – Chịu được tính khí của …..

Là người có tính cách hơi bất thường, ngang bướng, nhưng cũng dễ xúc động. Thích tự do, thiên nhiên, động vật, lãng mạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *