Lam Thụy Anh – Tìm người đàn ông chân th…..

Tôi là người chân thành, tử tế. Đã ly hôn và sống cùng con trai tại nhà riêng, Hà Nội. Tôi có tư duy tích cực và luôn hướng đến những điều tốt đẹp. Tôi tin gieo hạt tốt sẽ gặp quả lành! Tôi tin gặp được người tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *