Lê nguyên – Tôi cần sự chân thành ở đ….. Cảm ơn

Tôi cần sự chân thành ở đây nên bạn hãy chính là bạn, tôn trọng tôi chính là tôn trọng b,nên đang có gia đình xin đừng kb Cảm ơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *