Ma cà bông – Tìm công… biết lắng nghe,…..

là sbm, Ngoại hình ổn, mọi người đều nhận xét là khoa gần, nhưng khi thân thì lại là một người khác, không thích những nơi đông người, ồn ào nên nhiều người sẽ không cũng sở thích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *