Maika – Cần người biết LẮNG NGHE…..

1 người vui vẻ và hòa đồng, đôi khi cũng rất khó chịu nhưng lại chịu khó lắng nge và có thể hiểu được mọi người 🙂 có nhiều lúc cũng rất điên nhưng lại là 1 người rất tâm lý :)Đặc biệt là rất thik ăn và ăn nhiều =))

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *