MỘC LAN – – Một người bạn tâm giao,…..

– Người tử tế, nghiêm túc, thân thiện. Thích hoa cỏ, thiên nhiên. Nghề nghiệp và cuộc sống ổn.- Không tìm: các mối quan hệ trao đổi, hỗ trợ, ngắn hạn, linh tinh,….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *