Mong manh – Có thể tâm sự, chia sẻ…..

Thời gian có thể chữa lành vết thương của tôi?Đôi khi cần một người lắng nghe mình, chỉ là lắng nghe và xin đừng cho tôi lời khuyên nào hết. Bởi vì, chưa có loại thuốc nào để thể xóa bỏ vết sẹo đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *