Mỹ Duyên – tôi đơn giản hay phức tạ…..

Tôi cũng như bao người .. Một người đàn ông muốn làm bạn với tôi .. trước tiên phải là một người trưởng thành, có lối suy nghĩ chín chắn, Bạn cứ tin tôi đi .. bạn cho đi sự chân thành thì chắc chắn bạn sẽ được nhận lại một kết quả thật xứng đáng Vì cơ bản cuộc sống luôn có quy luật cho và nhận cả mà .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *