Mỹ Lệ Phan – Biết lâng nghe . Quan tâm . C…..

Từng bước đi sai đường nên mong có 1 người thật sự hiểu . Cảm thông . Chia sẽ mọi vui buồn . Tôi là 1 người sống nội tâm . Nhưng rất hoà đồng …

Mỹ Lệ Phan – Biết lâng nghe . Quan tâm . C…..

Từng bước đi sai đường nên mong có 1 người thật sự hiểu . Cảm thông . Chia sẽ mọi vui buồn . Tôi là 1 người sống nội tâm . Nhưng rất hoà đồng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *