NangBanMai – Chân thành, nghiêm túc. Cùng…..

Tôi là người tình cảm, thẳng thắn, chân thành, không toan tính.// Hãy để em làm bạn. Giúp anh chọn đường đi. Sát vai cùng sánh bước .Trên đường đời thênh thang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *