Ngày bình yên – ….Em chỉ cần:♥ Một bờ…..

Thích một cái áo -Không phải vì nó đẹp Vì nó hợp với mình … Cũng giống như yêu một người nào đó – Không phải vì họ đẹp Đơn giãn là vì họ hợp với mình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *