Nghy Hà – Cách sống thẳng tính, biết …..iêm túc.

Cách sống thẳng tính, biết đồng cảm, lắng nghe, biết chia sẻ. Tôi quý trọng sự chân thành và nghiêm túc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *