Ngoc Lan – Trung thực, chân thành, và n…..

Năng động, nhiệt tình, chân thành, và hòa đồng.(Tôi không có ý định quen người kém tuổi, hay người đang có gia đình đề huề. Anh em nào trong nhóm đối tượng này vui lòng né dùm cho. Cảm ơn !)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *