Nguyễn Thị mai – Một người sống đơn giản …..y cười.

Một người sống đơn giản ,chịu khó thật thà. tính cách vui vẻ hay cười.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *