Nguyệt – Tôi cần tìm 1 ng đàn ông l…..

Tôi là người phụ nữ nghiêm túc. Hiện đang ở góa. Có việc làm. Con cái đã yên bề gia thất. Tôi sống thực tế, vui vẻ hòa đồng và không thích ng nói dối, lươn lẹo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *