Nhiên – Mình sống giản dị, hiểu ch…..inh họa)

Mình sống giản dị, hiểu chuyện. Thời điểm hiện tại khá thuận lợi để mình toàn tâm toàn ý xây dựng gia đình mới, nhưng mình không biết xây dựng gia đình với ai bây giờ. (ảnh minh họa)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *