Ni – Khong bit noi gì . Tôi có tiền…..khác nha.

Khong bit noi gì . Tôi có tiền nên ko cân sự chu cấp tiền bac cua aii khi nc voi tôi. Nên mn noi chuyên vơi tôi thi phai suy nghĩ chiều hướng khác nha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *