Nữ – Sống có trách nhiệm, không…..

Tôi là người sống lạc quan, vui vẻ, biết suy nghĩ cho người khác, hiền lành, chung thủy… nếu mình có duyên thì tiến tới 🙂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *