OPregnant Duckie – Sống giản dị, luôn là chín…..ân mình.

Sống giản dị, luôn là chính mình, nghiêm túc trong mọi việc. Ít nói, sống vì những người mình thương yêu hơn là cho bản thân mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *