Phan Ngọc Đoan Trúc – Mình Phan Ngọc Đoan Trúc,sinh …..ình Nào.

Mình Phan Ngọc Đoan Trúc,sinh Ngày 21/11/1987,Mình 35 Tuổi,Mình Ở Nhà Nội Trợ,Hiện Nay Mình Đang Độc Thân,Chưa Trãi Qua Mối Tình Nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *