Phuong – Em là người sống đơn giản…..i người

Em là người sống đơn giản và chân thành, yêu quý giá trị của tình cảm và luôn quan niệm rằng : hạnh phúc là những điều đơn giản mà con người ta góp nhặt trong cuộc hành trình của cuôc đời, tìm đươc 1 ngưòi yêu biết thương và trân trọng mình là điều hạnh phúc nhất của 1 đời người

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *