Rainbow – Bạn đàng hoàng, lịch sự,…..

Bình thường, giản dị và chân thành. Hợp có thể tiến xa hơn. Không tìm tình dục nên đừng gửi mess mắc công mình chặn tài khoản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *