Rose zalo – Chân thật, yêu thương, quan…..

Nếu không chấp nhận quá khứ của một người thì đừng cố gắng yêu người đó. Đã là con người thì ai không có quá khứ….quan trọng chính bản thân người đó có cố gắng không và đối phương có chấp nhận….đã chấp nhận thì đến với nhau thôi….em cần người quan tâm, bảo vệ, yêu thương em, chấp nhận nhau để bên nhau nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *