Sunflower – Tử tế, nghiêm túc, chân th…..

Phụ nữ bình thường. Mong tìm được hạnh phúc nếu hợp nhau. Cùng người thương mình nắm tay nhau đi khắp thế gian, vào bếp cùng nhau và già đi cùng nhau… Cần lắm chữ “Cùng nhau”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *