Sushi – Một người yêu thương và …..

Là chính bản thân mình. Cách sống thì tùy mỗi người quan sát và nhìn nhận. Quan trọng sống không cảm thấy hối hận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *