T2V – Bạn nam lương thiện, thật…..

Vui vẻ, hoà đồng, nhiệt tình, sống hướng thiện. Luôn biết chăm lo cho gia đình, có công việc ổn định,mong muốn tìm một người đàn ông tâm thiện,biết quan tâm lẫn nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *