Thanh – Đơn gian, vui ve thẳng tính , …..n cho vui.

Đơn gian, vui ve thẳng tính , không thích nói dối
Tìm người đàn ông chân thành biết quan tâm chia sẽ , không co nhiêu thoi gian lên đây kêt bạn nói chuyện cho vui.

Thanh – Đơn gian, vui ve thẳng tính , …..n cho vui.

Đơn gian, vui ve thẳng tính , không thích nói dối
Tìm người đàn ông chân thành biết quan tâm chia sẽ , không co nhiêu thoi gian lên đây kêt bạn nói chuyện cho vui.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *