Thienhaxanh – Có học vấn, chân thành, th…..

Vui vẻ, hoà đồng, biết lắng nghe và sẽ chia, biết cố gắng phấn đấu trong cv, thẳng thắn, và chân thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *